Uniekbedrukken werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

 

Uniekbedrukken kan de webshop naar eigen inzicht en op ieder door ons gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. 

 

Uniekbedrukken is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

 

Indien u fouten, onnauwkeurigheden of andere niet kloppende informatie tegenkomt, kunt u altijd contact met ons opnemen door te mailen naar [email protected]